Vegyük át Jézus ragyogását

Befejezte a keresztség szentségéről szóló katekéziseit a Szentatya. A szerdai általános kihallgatáson tartott beszédében a keresztelés végéhez tartozó jelképes cselekedeteknek, a fehér ruha és az égő gyertya átadásának értelmére világított rá. Azt mondta: a fehér ruha jelképesen kifejezi azt, ami a szentségben végbement, de megjeleníti azoknak állapotát is, akik már megváltozott alakban, az isteni dicsőségben élnek. A húsvéti gyertyáról vett láng rituális átadása is a keresztség hatását emeli ki. Ahogy a húsvéti gyertya lángja átadja a fényt a kisebb gyertyáknak, úgy a feltámadt Úr szeretete lángra lobbantja, világossággal és melegséggel tölti be a megkereszteltek szívét. A keresztséget ezért hívják az első századoktól kezdve „megvilágosodásnak” is, a megkereszteltet pedig „megvilágosodottnak”. A keresztség kiszolgáltatása pedig a Miatyánk elimádkozásával fejeződik be, ez ugyanis Isten gyermekei közösségének saját imája – fogalmazott beszédében a Szentatya.