Úrangyala imádság

A katolikus egyházfő június 29-én, Szent Péter és Szent Pál ünnepén, Úrangyala imájában emlékeztetett az első pápa szerepére a keresztény identitás formálásában. „Az évszázadok során a világ számos módon határozta meg Jézust, nevezték az igazságosság és a szeretet nagy prófétájának, forradalmárnak, álmok álmodójának, de csak a Péter által adott definíció áll ma is egyszerűen és világosan: Jézus az Isten Fia, aki örökké él, mint az Atya.” Jézus válasza is világos: „te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat”. A pápa elimádkozta Boldog VI. Pál pápa imáját, és fohászkodott azért, hogy az Úr Szűz Mária közbenjárásával adja meg az egyháznak, Rómának és az egész világnak, hogy mindig hűséges maradjon az Evangéliumhoz. Ezt követően köszöntötte az új bíborosokat, és az új metropolita érsekeket, akiknek Szent Péter és Szent Pál ünnepén a szentmisén áldotta meg palliumát. A Szentatya továbbá üdvözölte a Bertalan konstantinápolyi ökumenikus pátriárka nevében érkezett ortodox küldöttséget, valamint a római híveket védőszentjeik ünnepén.