Új püspököt neveztek ki

A székelyföldi származású Pál József-Csaba kanonokot és főesperest nevezte ki temesvári megyéspüspöknek a Szentatya – közölte a temesvári egyházmegye. Az új püspök 1955-ben született Csíkcsomortánban. 1981. június 21-én Jakab Antal gyulafehérvári püspök szentelte pappá. 1985-től a temesvári egyházmegyében folytatta lelkipásztori szolgálatát, ahol bakóvári, buziásfürdői, majd pedig niczkyfalvi plébános volt. 1987-től a resicabányai Havas Boldogasszony templom plébánosává később esperessé, majd pedig a hegyvidéki főesperesi kerület főesperesévé nevezték ki. A püspökszentelést és a beiktatást augusztus 6-án tartják a temesvári Szent György Székesegyházban.