Szentté avatják VI. Pál pápát

Ferenc pápa március 6-án kihallgatáson fogadta Angelo Amato bíborost, a Szentek Ügyeinek Kongregációja prefektusát, és engedélyezte 13 dekrétum közzétételét. A Szentatya VI. Pál és Romero érsek esetében is jóváhagyta a csodát, és elrendelte a szenttéavatási dekrétumok kibocsátását. VI. Pál és Romero érsek esetében mindkét csoda egy megszülető élethez kötődik. VI. Pál pápa ügye várhatóan májusban kerül a konzisztórium elé, ahol a pápa hagyományoknak megfelelően kihirdeti a szentté avatás időpontját. A lehetséges időpontok október 14-e, 21-e vagy 28-a az ifjúság témáját tárgyaló római püspöki szinódus vasárnapjai.