Segítsünk az éhezőknek!

Július 29-én a Szentatya ismét elimádkozta a déli úrangyalát a Szent Péter téren egybegyűlt hívőkkel. Az előtte elmondott beszédében azt kérte, hogy mi is bátran adjuk oda az emberek sokféle „éhségének” enyhítésére azt, amink van, és szálljunk szembe minden igazságtalansággal. Így fogalmazott: Isten szeretete a kenyérre, szabadságra, igazságosságra, békére és főleg az ő isteni kegyelmére éhező emberiség iránt sosem csökken. Jézus ma is csillapítja az emberek éhségét, biztosít az ő élő és vigasztaló jelenlétét, mégpedig rajtunk keresztül. Hitünknek mind egyéni, mind közösségi szinten az a legjobb fokmérője, hogy közel vagyunk-e az emberekhez, és kifejezzük-e tettekben szeretetünket. A Szentatya ezután felhívta a hívők figyelmét arra is, hogy sose dobják ki a maradékot! Használják fel újra, vagy adják oda olyanoknak, akik megeszik, akik rászorulnak.