Nézzünk az égre és a földre

Május 13-án a Szentatya Jézus mennybemenetelének ünnepén arra figyelmeztetett, hogy nekünk is egyszerre kell az ég felé néznünk, a megdicsőült Krisztusból erőt merítenünk, és a földre felé néznünk, vagyis az evangéliumot hirdetnünk. A mennybemenetel embereinek kell lennünk, vagyis Krisztus keresőinek korunk útjain, hogy elvigyük az ő üdvösséget hirdető szavát a föld végső határáig. Ha ezen az úton járunk, magával Krisztussal találkozunk testvéreinkben, főképp a legszegényebbekben, mindazokban, akik saját testükben szenvedik el régi és új szegénységek kemény, megnyomorító tapasztalatát. Ahogyan kezdetben a feltámadt Krisztus a Szentlélek erejével elküldte apostolait, úgy ma mindannyiunkat elküld, ugyanazzal az erővel, hogy a remény konkrét és látható jeleit adjuk. Mert Jézus reményt ad nekünk, a mennybe ment, megnyitott az ég ajtaját, és azt a reményt adta nekünk, hogy mi is oda érkezünk majd – fogalmazott beszédében a Szentatya.