Lerombolták a templomot

Lebontották a németországi Immerath város 19. évszázadában épült templomát. A város lakóinak a barnakőszén-bányászat miatt kellett lemondaniuk otthonaikról és a település neoromán templomáról. Tiltakozási akcióikkal csak késleltetni tudták a több, mint százéves Szent Lambert-bazilika lerombolását, amely a terjeszkedő külszíni szénbányászat útjában állt. A templomot már 2014 áprilisában átadták a külszíni barnaszénfejtést végző cégnek, majd – évekig tartó tiltakozó akciók ellenére – 2018. januárjában munkagépekkel megkezdték és két nap alatt be is fejezték a lebontását. Werner Rombach atya az immerathiak és a környező települések lakóinak évek óta zajló áttelepítése után elmondta: a hívekkel együtt már 2013 októberében, az utolsó szentmisén elbúcsúztak templomuktól. Az e napokban történt lebontása volt a „kegyelemdöfés” – tette hozzá.