Legyünk befogadóbbak

Urunk Szent Teste és Vére, Corpus Domini ünnepén az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében a Szentatya az Eucharisztiáról elmélkedve arra buzdított, hogy kövessük az Oltáriszentség „logikáját”, amely az ajándékozás, a javakban való osztozás logikája. Beszédében így fogalmazott: az Oltáriszentségben Jézust, mint a megtört és ajándékba adott kenyeret, az üdvösségünkért kiontott vért szemléljük. Olyan jelenlét, amely tűzként elégeti bennünk az önző magatartásokat, megtisztít attól a hajlamtól, hogy csak akkor adjunk, ha már mi is kaptunk, és fellobbantja bennünk azt a kívánságot, hogy Jézussal egységben mi is testvéreinkért megtört kenyér és kiontott vér legyünk. Corpus Domini ünnepe ezért a Krisztushoz való vonzódás és az Őbenne való átalakulás misztériuma. A konkrét, türelmes és a keresztre feszített Jézuséhoz hasonló önfeláldozó szeretet iskolája. Arra tanít bennünket, hogy legyünk befogadóbbak és készségesebbek mindazokkal szemben, akik megértést, segítséget, bátorságot keresnek, akik a társadalom peremére szorultak és magányosak – fogalmazott beszédében az egyházfő.