Karizmák Ünnepe Máriaremetén

Idén is megrendezte az Esztergom-budapesti főegyházmegye a Karizmák Ünnepét Máriaremetén, május 21-én. Az eseményen Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek az Eucharisztiáról beszélt. Azt mondta: Krisztus különleges és felfoghatatlan jelenléte, az Eucharisztiában valósul meg. Az Eucharisztia egész tiszteletének alapja és központja a Krisztussal való találkozás. Három módon találkozhatunk Krisztussal: a Szentírás üzenetében, az Eucharisztiában és az Egyház közösségében. Ha pedig már egyszer hozzá tartozunk, akkor felismerjük őt a szegényekben, a rászorulókban, a foglyokban, a betegekben, szóval embertársainkban is. Ettől kezdve pedig segítő szeretetünk a saját hitünknek lesz újra és újra forrása és megerősítője. Ezzel kezdődik tanúságtételünk a világ előtt. Azért jár városról városra a missziós kereszt, hogy felhívja a figyelmünket Krisztus áldozatára és feltámadására. Hogy emlékeztessen arra, kivel is kötjük össze az életünket, ha igazán és örökre boldogok akarunk lenni. A kereszt nemcsak a szenvedés jele, hanem a feltámadásé is – fogalmazott beszédében a bíboros.