Isten közel van hozzánk

Május 27-én, a déli Mária-imádság keretében a Szentháromságos Istenről elmélkedett a Szentatya. Hangsúlyozta, hogy Isten nem egy távoli, hozzánk közömbös valóság, hanem ő az a Szeretet-Isten, aki személyesen és szüntelenül közel van hozzánk és működik életünkben. Beszédében így fogalmazott: a Szentháromság ünnepe Isten misztériumát szemlélteti velünk, aki szüntelenül teremt, megvált és megszentel, mindig szeretettel és szeretetből, és minden teremtménynek, mely befogadja őt, megadja, hogy visszatükrözhesse az ő szépségének, jóságának és igazságának egy sugarát. Ő öröktől fogva úgy döntött, hogy együtt jár az emberiséggel, és egy népet alkot, hogy az áldás legyen – kivétel nélkül – minden nemzet és minden személy számára. A keresztény nem elszigetelt személy, hanem egy néphez tartozik: ehhez a néphez, melyet Isten alkot. Nem lehet kereszténynek lenni ehhez a néphez való tartozás nélkül, a vele való közösség nélkül. Mi nép vagyunk: Isten népe – fogalmazott beszédében a Szentatya.