Fontos a testvéri osztozás

Április 2-án a déli Mária-imádság elimádkozásakor Ferenc pápa a testvéri osztozás alapvető fontosságára hívta fel a figyelmet. Beszédében így fogalmazott: roppant fontos korunkban, hogy újra felfedezzük a testvériséget, ahogyan azt az első keresztény közösségekben megélték. Fel kell fedeznünk, hogyan adhatunk teret Jézusnak, aki sosem elkülönít, hanem mindig egyesít. Testvériség és osztozás nélkül nincs igazi közösség, nincs valódi síkraszállás a közjóért és a szociális igazságosságért. Testvéri osztozás nélkül nem lehet sem egyházi, sem polgári közösséget létrehozni: e nélkül csak saját érdekeik által mozgatott és csoportba gyűjtött egyének összességéről beszélhetünk. A testvériség kegyelem, amelyet Jézustól kaphatunk meg. Krisztus húsvétja egy újfajta dolgot robbantott ki a világban: a párbeszéd és a kapcsolat újdonságát, mely feladattá vált a keresztények számára. Csak a testvériség képes tartós békét biztosítani, a szegénységet leküzdeni, a feszültségeket és a háborúkat megszüntetni, a korrupciót és a bűnözést felszámolni – fogalmazott beszédében Ferenc pápa.