860×90 – Fejléc
860×90 – Fejléc
Folytatta katekézissorozatát a pápa

Folytatta katekézissorozatát a pápa

A szerda délelőtti általános kihallgatás keretében Ferenc pápa folytatta a szentmiséről elkezdett katekézissorozatát. A szerdai alkalommal a mise bevezető rítusairól elmélkedett. Hangsúlyozta, hogy ezek is fontosak, mert ezek segítenek bennünket abban, hogy valóban egy közösségként vegyünk részt a misén, és hogy megfelelő lelkülettel éljük át az eucharisztiát. A bevezető ének alatt segítőivel együtt a pap bevonul a szentélybe, és kifejezi tiszteletét az oltár felé: meghajol, megcsókolja és adott esetben megfüstöli az oltárt. Az oltár Krisztust jelképezi, a gyülekezet Krisztust veszi körül. Ezt követően a pap és a hívők keresztet vetnek, ezzel azt fejezik ki, hogy mintegy a Szentháromság terében zajlik az egész liturgikus cselekmény. A pap üdvözlő szava és a hívők válasza azt a közös hitet fejezi ki, hogy az egész közösséget ugyanaz a Lélek tölti el. A bűnbánati cselekményben nemcsak elkövetett bűneinkre gondolunk, hanem megvalljuk Isten előtt és testvéreink előtt, hogy bűnösök vagyunk. A misében a húsvéti misztérium válik jelenvalóvá: Krisztus átmenetele a halálból az új életbe. Ugyanígy mi is tudatosítjuk magunkban, hogy a mi életünknek is vannak halott vagy haldokló dimenziói, amelyek rászorulnak arra, hogy átmenjenek az életbe. A szentmise magyarázatát a következő alkalommal pedig innen fogja folytatni a Szentatya.

 

Szóljon hozzá Facebook-on keresztül