Fogadjuk be az élet újdonságát

A Szentatya vasárnap a Mennyek Királynője elimádkozása előtt arról beszélt, hogy felebarátunk testének minden megsértése, megsebzése, vagy az ellene elkövetett erőszak a teremtő Istent gyalázza. Az egyházfő itt elsősorban azokra a gyermekekre, nőkre, idősekre gondolt, akiket fizikailag bántalmaznak. Ezeknek a személyeknek a testében Krisztus testét fedezzük fel. A megsebzett, megrágalmazott, megalázott, megkorbácsolt, keresztre feszített Krisztusét. Jézus megtanította nekünk, mi a szeretet –folytatta beszédét a Szentatya. Ez a szeretet a Feltámadásban hatalmasabbnak mutatkozott a bűnnél és a halálnál, és mindazokat meg akarja váltani, akik napjainkban megtapasztalják testükben a rabszolgaságot. Az egyházfő beszédében még hozzátette: nagy ámulattal és örömmel tekintsünk a feltámadt Úrral való találkozásra. Legyünk képesek befogadni és érvényre juttatni az élet újdonságát, amelynek magvait Jézus hinti el a történelemben, hogy azt új egek és új föld felé irányítsa.