Éljünk közösségben az Úrral

Március 7-én a Szentatya a szentmisének szentelt katekézissorozatán belül az eucharisztikus imáról elmélkedett. Hangsúlyozta, hogy jól meg kell értenünk ezt az ősi imádságot, hogy gyümölcsözően bele tudjunk kapcsolódni. Beszédében így fogalmazott: a kenyér és a bor átadásának rítusa után elkezdődik az eucharisztikus ima, amely nélkülözhetetlen eleme a mise bemutatásának, sőt annak központi részét képezi és a szentáldozásra irányul. Ebben az ünnepélyes imádságban az Egyház azt fejezi ki, amit végbevisz, amikor az eucharisztiát bemutatja, valamint annak indítékát, amiért bemutatja, vagyis hogy közösségre lépjen az Úrral, aki valóságosan jelen van a megszentelt kenyérben és borban. A könyörgést, mint áldozatot az Egyház minden tagjáért mutatjuk be Istennek, élőkért és holtakért, abban a boldog reményben, hogy Szűz Máriával együtt részesülünk a menny örök örökségében. A misének ez a központi imája többek közt arra nevel szép lassan minket, hogy egész életünket „eucharisztiává”, vagyis hálaadássá tegyük – zárta beszédét Ferenc pápa.