Charta XXI: Jean Monnet est – Nemzeti összetartozás

Kollai István: Áthidalhatja-e a nemzeti ellentéteket a civil szféra és a lokálpatriotizmus?
Szinte turisztikai propagandának is felfogható az a vetített képekkel kísért beszámoló, amivel a szerző áttekinti a Szlovákiában lassan erősödő civil mozgalmakat és az egyre erőteljesebb lokálpatriotizmust. A rendszerváltás óta Szlovákiában is van lehetőség a helyi önszerveződésre, az egyházi, önkormányzati és a civil szféra kibontakozására. Az elmúlt 25 évben számos olyan kezdeményezés indult így el náluk, melyek erős lokálpatrióta jelleget öltöttek: egyes helyeket, régiókat próbáltak meg így újra „felfedezni” és felfejleszteni. Az előadáson egy virtuális utazáson járunk végig Szlovákia újrafelfedezett helyein, arra is választ keresve, hogy a vegyes etnikumú és soknemzetiségű múlttal rendelkező vidékeken jelenthet-e a lokálpatriotizmus egyben valamiféle „magyar–szlovák” patriotizmust is?