Az újjászületésről szólt a Szentatya

A Szent Péter téren tartott általános kihallgatáson a Szentatya a keresztségről szóló katekézis sorozatának ötödik témájaként az újjászületésről beszélt. Így fogalmazott: a keresztelő kút az a hely, ahol megtörténik a Húsvét Krisztussal! Eltemetik a régi embert, csalárd szenvedélyeivel együtt, hogy új teremtményként szülessen újjá, hiszen a régi dolgok elmúltak és minden újjászületett. A keresztségben Isten fiai leszünk Jézusban, az Isten fiában. A keresztény hivatás abban áll, hogy Krisztussal egységben élünk a szent egyházban, részt veszünk a megszentelődésében. Majd így folytatta beszédét az egyházfő: Isten teljes népe részt vesz Jézus Krisztus szerepeiben, Istennek tetsző áldozattá válunk, tanúságot téve a hitélet és a szeretet által, mások szolgálatában állva az Úr Jézus példáját követve – zárta katekézisét a Szentatya az általános kihallgatáson.