860×90 – Fejléc
860×90 – Fejléc
Teljes búcsút nyerhetnek

Teljes búcsút nyerhetnek

Teljes vagy részleges búcsút nyerhetnek azok, akik résztvevői, vagy a médián keresztül követői az augusztusi dublini családtalálkozónak, melyen jelen lesz a Szentatya is. Augusztus 21-e és 26-a között zajlik majd a családok IX. világtalálkozója. Ebből az alkalomból az egyházfő teljes búcsút engedélyezett, amint arról az Apostoli Penitenciária nemrég közzétett dekrétuma rendelkezik. Teljes búcsút a szokásos feltételek mellett engedélyeznek azoknak a híveknek, akik minden bűntől teljesen elfordulva részt vesznek a találkozó valamelyik szertartásán, vagy annak záró szentmiséjén. Akik valamilyen okból nem tudnak részt venni az eseményen, ugyanezekkel a feltételekkel elnyerhetik a búcsút, ha lélekben csatlakoznak a dublini hívekhez, családi körben elimádkozzák a Miatyánk, a Hiszekegy és más imádságokat, hogy az Isteni Gondviseléshez fohászkodjanak a fent nevezett célból, és különösen akkor, amikor a rádió és a televízió közvetíti a Szentatya szavait. A dekrétum részleges búcsút engedélyez a híveknek ahányszor bűnbánó szívvel, a megadott időben imádkoznak a családok javáért.

 

 

Szóljon hozzá Facebook-on keresztül