860×90 – Fejléc
Megkezdték az írásbeliket

Megkezdték az írásbeliket

Több mint hetvenezer diák kezdte meg hétfő reggel magyar nyelv és irodalom tantárgyból az írásbeli érettségi vizsgákat. A tárgy középszintű és emelt szintű írásbeli vizsgája is 240 percig tartott. Egy Petőfi-kötettel kapcsolatos interjút kellett értelmezniük a középszinten érettségizőknek, majd egy humorról szóló érvelés és egy motivációs levél írása volt a feladat. A magyar érettségi második részében két műértelmező szövegalkotási feladatot kaptak a diákok: 150 perc alatt egy 400-800 szavas esszét kellett írniuk. Egy Kosztolányi Dezső-novellát, egy József Attila- és egy Radnóti Miklós-verset kellett értelmezniük. Idén számos változás volt a vizsgákon. A középszintű írásbelin megváltozott a szövegalkotási feladatlap szerkezete. A gyakorlati írásbeliség feladata átkerült emelt szintről középszintre és Köznapi írásbeliség megnevezés alatt az érveléssel áll párban. A gyakorlati szövegalkotás és az érvelés között lehet választani, míg a középszintű írásbeli érettségin a műértelmező és a műveket összehasonlító feladat közül lehet megcsinálni az egyiket. Módosult a helyesírás értékelése is. Ezentúl nem hibapontokkal csökkentik az eredményt, hanem a jó helyesírást jutalmazzák. Kedden a vizsgák a matematika írásbelikkel folytatódnak.

Szóljon hozzá Facebook-on keresztül