860×90 – Fejléc
860×90 – Fejléc
Ferenc pápa imája a fatimai Szűz Máriához
Fotó: AP Photo/Paulo Duarte

Ferenc pápa imája a fatimai Szűz Máriához

Ferenc pápa: Add, hogy kövessük Boldog Ferenc és Jácinta példáját

A Szentatya:

Üdvözlégy Királynő,
Boldog Fatimai Szűz
Szeplőtelen Szívű Hölgy,
Menedék és Istenhez vezető út!
A kezedből felénk sugárzó Világosság zarándokaként
Hálát adok az Atya Istennek, aki minden időben és helyen működik az emberi történelemben;
a Béke zarándokaként, amelyet Te, ezen a helyen hirdetsz,
dicsőítem Krisztust, a mi békénket és könyörögve kérem a világnak a minden nép közötti egyetértést;
a Szentlélek által éltető Remény zarándokaként,
jövök, mint próféta és hírnök, hogy megmossam mindenkinek a lábát, ugyanannál az asztalnál, ami mindnyájunkat egyesít.

 

A hívek által énekelt refrén:

Ave o clemens, ave o pia!
Salve Regina Rosarii Fatimæ.
Ave o clemens, ave o pia!
Ave o dulcis Virgo Maria.

Üdvözlégy ó, irgalmas, üdvöz légy ó, kegyes!
Üdvözlégy Fatimai Rózsafüzér Királynője.
Üdvözlégy ó, irgalmas, üdvöz légy ó, kegyes!
Üdvözlégy ó édes Szűz Mária.

 

A Szentatya:

Üdvözlégy Irgalmasság Anyja,
Fehér ruhás Hölgy!
Ezen a helyen, ahonnan száz évvel ezelőtt
Mindenkinek kinyilvánítottad Isten irgalmasságának terveit,
nézem fényruhádat
és, mint a fehérbe öltözött püspök,
mindenkire emlékezek, akik
a keresztség ragyogó fehérségébe öltöztek,
akik Istenben akarnak élni
és elimádkozzák Krisztus misztériumait, hogy elnyerjék a békét.

Refrén…

 

A Szentatya:

Üdvözlégy, életünk és édességünk,
üdvözlégy, reménységünk,
Ó, Zarándok Szűz, a Világmindenség Királynője!
Lényed legbensőbb énjében,
Szeplőtelen Szívedben,
tekints az emberek örömeire
miközben a Mennyi Haza felé haladnak.
Lényed legbensőbb énjében,
Szeplőtelen Szívedben,
tekints az emberi család fájdalmaira,
amely reszket és sír e siralomvölgyben.
Lényed legbensőbb énjében,
Szeplőtelen Szívedben,
ékesíts fel bennünket koronád ékszereinek vakító fényével
és tégy bennünket zarándokká, mint amilyen zarándok voltál Te.
Szűzi mosolyoddal
élénkítsd fel Krisztus egyházának örömét.
Kedvességed tekintetével
Erősítsd meg Isten gyermekeinek a reményét.
Imádkozó kezeddel, amelyet az Úrhoz emelsz,
egyesíts mindenkit egyetlen emberi családban.

Refrén…

 

A Szentatya:

Ó irgalmas, ó kegyes,
ó édes Szűz Mária,
a Fatimai Rózsafüzér Királynője!
Add, hogy kövessük Boldog Ferenc és Jácinta példáját
És mindazokét, akik az evangélium hirdetésének szentelik magukat.
Így végighaladunk minden útvonalon,
Zarándokként járunk majd minden úton,
Ledöntünk minden falat
És átkelünk minden határon,
Kimegyünk minden perifériára,
Kinyilvánítva Isten igazságosságát és békéjét.
Az evangélium örömében mi leszünk a fehérbe öltözött egyház,
Ragyogó fehérség, amelyet a Bárány vérében mostak meg,
a Bárány vérét ma is ontják minden háborúban, amelyek elpusztítják a világot, amelyben élünk.
És így, mint Te, a fényoszlop képe leszünk,
Amely megvilágítja a világ útjait,
Mindenkinek megmutatva, hogy Isten létezik,
Hogy Isten létezik,
Hogy Isten népe körében lakozik,
Tegnap, ma és mindörökké.

Refrén…

 

A Szentatya a hívekkel együtt:

Üdvözlégy, Urunk Anyja,
Szűz Mária, a Fatimai Rózsafüzér Királynője!
Áldott az asszonyok között,
Te vagy a húsvéti fénybe öltözött egyház képe,
Te vagy népünk dicsősége,
Te vagy a gonosz támadása feletti győzelem.

Az Atya irgalmas Szeretetének Próféciája,
A Fiú evangéliumi Jó Híre hirdetésének Tanítója,
A Szentlélek lángoló Tüzének Jele,
Tanítsd meg nekünk az örömök és fájdalmak e völgyében
Az örök igazságokat, amelyeket az Atya kinyilatkoztat a kicsinyeknek.

Mutasd meg nekünk oltalmazó palástod erejét.
Szeplőtelen Szívedben
Légy a bűnösök menedéke
És az út, amely elvezet Istenig.

Egyesülve testvéreimmel
a Hitben, a Reményben és a Szeretetben,
Terád bízom magam.
Egyesülve Általad testvéreimmel, Istennek szentelem magam,
Ó Fatimai Rózsafüzér Királynője.

És végül, a kezedből sugárzó Világosság által beborítva
Dicsőítem az Urat az évszázadok során.
Ámen.

Refrén…

 

Szóljon hozzá Facebook-on keresztül