860×90 – Fejléc
860×90 – Fejléc
Felszentelték Varga Lászlót

Felszentelték Varga Lászlót

Püspökké szentelték Varga Lászlót, a Kaposvári Egyházmegye új püspökét. A szentelés szertartását Erdő Péter bíboros, prímás vezette, a társszentelők pedig Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius és Balás Béla emeritus kaposvári megyéspüspök voltak. A szertartás elején Alberto Bottari de Castello köszöntötte Varga Lászlót. Szentbeszédében Erdő Péter bíboros a fatimai jelenés 100. évfordulójáról is beszélt. Elmondta, hogy a fatimai üzenetek vége az az ígéret, hogy minden üldözésen és szenvedésen túl Mária Szeplőtelen Szíve győzedelmeskedni fog. Varga Lászlónak pedig azt kívánta, hogy folytassa azt az alkotó munkát, melyet Balás Béla püspök úr megkezdett, mindig érezze püspöktársai testvéri szeretetét, a papok, szerzetesek, szerzetesnők együttműködését, a felelős és nyitott szívű világi hívők támogatását. Varga László első püspöki beszédében hálát adott a mennyei Atyának, aki kiválasztotta őt a szolgálatra, hálát adott Ferenc pápának a kinevezésért, a bíborosnak, a nunciusnak, valamint elődjének a szentelésért. Végül köszönetet mondott mindazoknak, akik elfogadták a meghívást és vele ünnepeltek. Varga László 1956. augusztus 17-én született Tapolcán. 1982. április 17-én szentelték pappá szintén Tapolcán a Veszprémi Főegyházmegye szolgálatára. 1993-ban lett a Kaposvári Egyházmegye papja. 2013-tól pedig a Kaposvári Egyházmegye általános helynöke volt.

Szóljon hozzá Facebook-on keresztül