860×90 – Fejléc
860×90 – Fejléc
Álljunk ki a fogyatékkal élőkért

Álljunk ki a fogyatékkal élőkért

Szeretettel, befogadással kell fordulni a sérülékeny, fogyatékkal élő személyekhez, lehetővé téve számukra a megfelelő hitbeli képzést, hogy ezáltal építő tagjai lehessenek a keresztény közösségeknek. Erre buzdította Ferenc pápa az Új Evangelizálás Pápai Tanácsa által szervezett konferencia résztvevőit, akikkel szombaton találkozott Vatikánban. Az elmúlt évtizedekben a fogyatékosság megítélése nagy lépéseket tett előre. A mindenkit – és főként a gyengébbeket – megillető méltóság tudatosítása az inkluzív, befogadó hozzáállást erősítette – kezdte beszédét a pápa. Mindazonáltal kulturális szinten még egy helytelen életfelfogás érvényesül. Egy önimádó és haszonelvű látásmód a fogyatékkal élőket a peremre száműzi, nem veszi figyelembe emberi és lelki gazdagságuk sokszínűségét. Túl erősen rögzült a közfelfogásban a fogyatékosság állapotának elutasítása, mintha az megakadályozná, hogy boldogok legyünk vagy megvalósítsuk önmagunkat. Az Atya nem hagyja magára egyetlen teremtményét sem, bármilyen élethelyzetben is legyen. Az egyház pedig ki kell, hogy álljon a fogyatékkal élő személyek védelmében. A papok ügyeljenek rá, hogy a sérült személyek részesülhessenek a szentségekből. Neveljenek olyan hitoktatókat, akik elkísérik ezeket az embereket, hozzásegítve őket a hitbeli növekedéshez, és ezáltal ahhoz, hogy a maguk eredeti módján hozzájáruljanak az egyház életéhez. A pápa végül annak a kívánságának adott hangot, hogy egyre több fogyatékkal élő személy lehessen maga is hitoktató, hogy saját tanúságtételük által hatékonyabban átadják a hitet.

Szóljon hozzá Facebook-on keresztül