860×90 – Fejléc
860×90 – Fejléc
A bérmálásról beszélt a Szentatya

A bérmálásról beszélt a Szentatya

A bérmálásról tartotta katekézisét a Szent Péter téren a Szentatya. Beszédében így fogalmazott: az újjászületés az isteni életre a keresztségben az első lépés; utána viszont Isten gyermekeiként kell viselkednünk, vagyis hasonlóvá kell válnunk az Anyaszentegyházban működő Krisztushoz, engednünk kell, hogy a Szentlélek bevonjon minket az ő világban végzett küldetésébe. Erről gondoskodik a Szentlélek felkenése. Ha minden szentségben a Lélek működik, a bérmálásban különösen is, hiszen „a hívők ajándékul kapják a Szentlelket”. Ha a keresztségben a Szentlélek az, aki bemerít minket Krisztusba, a bérmálásban Krisztus az, aki eltölt minket az ő Lelkével, és ezáltal az ő tanúivá szentel fel minket, részeseivé ugyanazon élet- és küldetéselvnek, a mennyei Atya terve szerint. A Lélek által megerősített hívők tanúságtétele kinyilvánítja, hogy megkapták a Lelket, és hogy tanulékonyak az ő teremtő indításaival szemben – fogalmazott beszédében az egyházfő.

Szóljon hozzá Facebook-on keresztül